Jakie imprezy okolicznościowe są orgaznizowane w domu spokojnej starości?

Eksperci są zgodni: polskie społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się. Nic więc dziwnego, że każde miejsce, w którym osoby starsze mogą zaznać spokoju i ciepła jest na wagę złota. Jednak aby senior poczuł się dobrze w nowym miejscu ważne jest aktywizowanie go na różne sposoby. Jedną z metod jest wspólne organizowanie imprez okolicznościowych. O jakie święta chodzi? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie imprezy okolicznościowe są obchodzone w domu spokojnej starości?

Nasz dom spokojnej starości Harmonia (dom dla seniora Gdańsk) od początku swojego istnienia dba o stworzenie ciepłej, niemal rodzinnej atmosfery. To sprawia, że seniorzy czują się potrzebni, zadbani i szczęśliwi. 

Jednym ze sposobów na wspólne zacieśnianie więzi jest obchodzenie ważnych świąt.

Jakie wydarzenia są przez nas celebrowane? Oto niektóre z nich:

  • święta związane z polską tradycją – Boże Narodzenie, a także Wielkanoc,
  • urodziny i jubileusze naszych rezydentów – to wzruszające chwile, które zrzeszają naszą społeczność,
  • wydarzenia kulturalne, w których biorą udział goście z zewnątrz – kameralne koncerty, spotkania kulturalne i różne warsztaty. 

urodziny

Dlaczego wspólne celebrowanie jest ważne dla seniorów?

Wspólne obchodzenie świąt jest ważna dla wszystkich – zarówno dla samych seniorów, jak i dla personelu, który sprawuje opiekę. Chodzi o wywołanie uśmiechu, przywołanie wspomnień i wzbudzenie przekonania, że życie, mimo upływającego czasu, może być piękne. 

Wydarzenia, które organizujemy w naszym domu spokojnej starości przybierają zarówno formę wewnętrzną (uczestnikami są sami pensjonariusze), jak i zewnętrzną (na większą skalę, zapraszana jest rodzina i specjalni goście). Każde takie spotkanie jest ważne i sprawia, że życie seniorów nabiera barw.