Całodobowa opieka nad seniorami

W wielu rodzinach poświecenie się opiece nad starszą osobą, mimo najszczerszych chęci bliskich, nie jest możliwe. Odległość, zobowiązania zawodowe i wiele innych czynników powoduje, że członkowie rodziny muszą szukać alternatywnych rozwiązań w związku z potrzebą zaopiekowania się seniorem. Dom opieki Harmonia jest jednym z tych miejsc, które zapewnia całodobową opiekę nad seniorami i zatrudnia w tym celu osoby z odpowiednimi predyspozycjami, umiejętnościami i wiedzą. Zapewniamy pomoc w opiece nad osobami starszymi w różnych pakietach pobytowych – stałych oraz tymczasowych. Pobyt stały oznacza przeprowadzkę seniora do Harmonii, z kolei pobyt tymczasowym jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które łączą domową opiekę nad osobą starszą z pracą i codziennymi obowiązkami. Kiedy opiekun musi wyjechać w delegację lub chce wziąć udział w weselu lub skorzystać z urlopu, może przywieźć seniora do naszego domu opieki. Zapewnimy mu najlepszą opiekę.

 

Opieka nad starszymi sprawowana przez wykwalifikowany personel

Przyjmujemy pod dach seniorów o różnym stopniu sprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Mieszkają u nas seniorzy z zaburzeniami czynności ruchowych, problemami z pamięcią czy też chorobami typowymi dla osób w podeszłym wieku. Opieka nad starszymi wymaga niekiedy pomocy w wykonaniu najprostszych codziennych czynności, dlatego musi być sprawowana całodobowo.

Jako specjalistyczna placówka mamy możliwość zorganizowania opieki nad osobami starszymi tak, aby zapewnić ją 24 godziny na dobę. Jest to opieka sprawowana przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Odpowiedzialne za nią osoby doskonale wiedzą, jak pomóc seniorom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych oraz jak zareagować w sytuacjach nietypowych, w tym na zagrożenie życia. Niemniej ważne jest to, że osoby opiekujące się naszymi rezydentami, robią to w sposób życzliwy i wyrozumiały wobec starszych osób. Odnoszą się do nich z należytym szacunkiem i troską.