Integracja seniorów

Spędzanej zwłaszcza z dala od bliskich jesieni życia bardzo często towarzyszy samotność. Wykluczenie czy też marginalizacja społeczna to w przypadku osób starszych problem niemniej istotny jak wszelkie choroby czy też brak podstawowej opieki. W prywatnym domu seniora Harmonia samotność nie jest problemem, ponieważ już sama możliwość przebywania wśród osób w podobnym wieku pomaga w pozbyciu się tego uczucia. Natomiast dodatkowo radzimy sobie z nią poprzez przystosowany do potrzeb osób w podeszłym wieku program integracji społecznej.

Różne formy integracji seniorów

Coroczny harmonogram pobytu w domu seniora Harmonia przewiduje szereg stałych zajęć grupowych, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych spotkań towarzyskich organizowanych dla pensjonariuszy, w tym spotkań z udziałem rodzin i osób zapraszanych z zewnątrz. Seniorzy niekiedy po raz pierwszy w życiu otrzymują tu szansę rozwoju swoich zainteresowań plastycznych, artystycznych, sportowych, itp. Mają również sposobność do nawiązania relacji społecznych, które bardzo często przeradzają się w długotrwałą przyjaźń.

Imprezy okolicznościowe, uroczyście celebrowane najważniejsze święta państwowe i religijne, urodziny i jubileusze, wycieczki oraz wspólnie spędzany czas wolny – to wszystko tworzy odpowiednie warunki do zacieśnienia relacji i przeciwdziała samotności. Integracji seniorów przebywających w naszej placówce sprzyja również swobodna atmosfera i domowy klimat, dzięki którym każdy może się tu dobrze poczuć.