Prywatny Dom Opieki szansą na godną starość

Senior i opiekunka

Jesień życia to trudny czas nie tylko dla seniorów, ale także bliskich im osób, które często muszą podejmować bardzo trudne decyzje. Jedną z nich jest wybór pomiędzy samodzielną opieką nad schorowanym lub niepełnosprawnym seniorem a zapewnieniem mu opieki w ośrodku opiekuńczym. Wyjaśniamy, dlaczego warto zdecydować się na wybór prywatnego Domu Opieki dla seniora.

Jak zapewnić osobie starszej godną starość?

Starość związana jest z różnymi schorzeniami i postępującą utratą sprawności, którym czasami nie jesteśmy w stanie podołać. Pogarszający się stan zdrowia seniorów uniemożliwia samodzielną egzystencję oraz wymusza poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą zapewnić bliskim nam osobom starszym bezpieczeństwo, właściwą, dopasowaną do stanu zdrowia opiekę, a także towarzystwo. Trudno jest sprawować samodzielną opiekę nad seniorem. Często wiąże się to z koniecznością rezygnacji z pracy, ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, a także całkowitą reorganizacją codziennego życia. Dużym problemem jest też brak podstawowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, która niezbędna jest np. w celu pielęgnacji ciała osoby leżącej, podawania leków, codziennej rehabilitacji. Godna starość nie musi być związana z przebywaniem tylko w rodzinnym gronie. Dom Opieki często okazuje się jedynym z dostępnych rozwiązań, bo pogarszający się stan zdrowia osoby starszej uniemożliwia rodzinie zapewnienie jej godnych i bezpiecznych warunków w domu. Wzbraniamy się przed tym rozwiązaniem, obawiając się reakcji seniora i naszego otoczenia, dlatego warto poznać korzyści związane z wyborem prywatnej placówki opiekuńczej dla osoby starszej.

Zalety prywatnego Domu Opieki

Nasz prywatny dom spokojnej starości jest miejscem, w którym seniorzy mogą w godnych warunkach i w towarzystwie innych osób starszych spędzić jesień swojego życia lub przebywać jedynie krótkoterminowo. Staramy się, aby oferta naszej placówki była przyjazna dla seniorów i ich rodzin, wiedząc, że decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu spokojnej starości jest bardzo trudna. Mogą Państwo sprawdzić, jak działamy, decydując się na doraźną pomoc kilkugodzinową lub krótki pobyt seniora w placówce. W naszym Domu Opieki otaczamy seniorów kompleksową opieką, zapewniając m.in. stałą opiekę lekarską, właściwe żywienie, odpowiednio dobraną rehabilitację i możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej. Decydując się na korzystanie z naszych usług, zyskają Państwo pewność, że bliska osoba otoczona jest właściwą opieką oraz troską. Godna starość to starość spędzona w przyjaznych, domowych warunkach i w towarzystwie osób, które zapewniają nie tylko codzienną opiekę, zaspokajając potrzeby życiowe, ale także dbają o samopoczucie i organizację czasu wolnego. W naszym domu spokojnej starości każdy senior jest traktowany indywidualnie, bo tylko ukierunkowanie na potrzeby jednostki pozwala na otoczenie osób starszych należytą opieką.