Główne objawy demencji u osób starszych

Demencja, czyli otępienie starcze, to schorzenie, które prowadzi do deficytów w kilku obszarach funkcjonowania mózgu, wywołując zaburzenia poznawcze, mowy, pamięci, emocji oraz liczenia. Może prowadzić do poważnych problemów ze skupieniem uwagi, podejmowaniem decyzji czy komunikowaniem się z otoczeniem. Ta jednostka chorobowa wywiera bardzo duży wpływ na życie nie tylko chorego, ale również osoby z jego najbliższego otoczenia, w tym najczęściej rodzinę.

Pacjentami z demencją zajmujemy się w domu spokojnej starości Harmonia, gdzie zapewniamy im nie tylko profesjonalne wsparcie naszych opiekunów, ale również pomoc medyczną.

 

układnie puzzliCzym właściwie jest demencja?

Demencja to choroba psychiczna, w której dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych, pamięci, mowy itp. Kiedyś uznawano ją za naturalny element procesu starzenia się u ludzi. Współcześnie jednak uznana jest za jednostkę chorobową obejmującą szereg objawów typowych dla zaburzeń otępiennych. Niektóre symptomy demencji mogą wskazywać na depresję. U osób, u których występuje otępienie starcze, może dochodzić do kłopotów z właściwą oceną sytuacji, prawidłowym postrzeganiem rzeczywistości, trudnościami z orientacją czasowo-przestrzenną, niekiedy nawet rozumieniem.

Demencja związana jest z wiekiem, jednak nie należy mylić jej z objawem starości czy tłumaczyć wyłącznie podeszłym wiekiem. Wprawdzie dotyka osób po 65. roku życia, jednak przyczyną schorzenia jest proces patologiczny wywołany chorobą mózgu. Co więcej, jest to jednostka chorobowa, która wymaga prawidłowej diagnostyki oraz podjęcia stosownego leczenia, najlepiej w jak najwcześniejszym stadium, gdyż w ten sposób można spowolnić jej rozwój.

 

Jak rozpoznać demencję o bliskiej osoby?

W początkowym stadium rozwoju choroby demencja może być trudna do rozpoznania. Czas trwania choroby bywa różny, najczęściej trwa latami. Początkowe objawy mogą być tak niejednoznaczne, że nawet najbliżsi ich nie zauważają. Niemniej opiekując się osobą starszą, warto mieć świadomość ich specyfiki.

Do najważniejszych objawów demencji zaliczamy:

  • zaburzenia pamięci (mniej lub bardziej poważne), np. zapominanie o umówionych spotkaniach, wizytach u lekarza, trudności z przypomnieniem sobie imion znanych osób, problemy z liczeniem itp. Często pojawiają się też
  • zaburzenia tzw. pamięci świeżej, co objawia się np. kilkukrotnym zadawaniem tego samego pytania.
  • zaburzenia mowy, co dotyczy zarówno zapominania pojedynczych słów, jak i trudności z doborem właściwych wyrazów czy zapominaniem ich znaczenia. Często osoby z demencją wypowiadają się w sposób pozbawiony logicznego sensu.
  • trudności z przyswajaniem nowych informacji.
  • zmiany w zachowaniu chorego, objawiające się najczęściej zmiennością nastrojów, zdenerwowaniem wywołanym nawet drobnymi zdarzeniami.
  • problemy z koordynacją ruchów – chory może mieć coraz większe trudności w wykonywaniu nawet prostych, codziennych czynności.
  • poczucie obcości w miejscach doskonale znanych choremu, niekiedy nawet we własnym domu.